KADRUM.PL

Idź do spisu treści

Menu główne

Usługi kadrowo–płacowe, określane obecnie także jako "payrolling", polegające na przekazaniu zewnętrznemu partnerowi obsługi kadrowo-płacowej, są jedną z najnowszych odmian outsourcingu. Wykorzystanie usług payrollingowych w przedsiębiorstwach, ma na celu odciążenie od wymagającej specjalistycznej wiedzy i czasochłonnej pracy administracyjnej, jaką jest naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem pracowników. Ma to szczególne znaczenie w warunkach prowadzenia działalności w Polsce, gdzie ciągle zmieniające się przepisy prawne stanowią dodatkową barierę dla rozwoju przedsiębiorczości.

Korzyści dla Twojej Firmy z zastosowania payrollingu, to przede wszystkim gwarancja profesjonalnej obsługi kadrowo-płacowej, świadczonej przez specjalistów oraz obniżenie kosztów pracy wykonywanej przez działy administracji kadrowo–płacowej. Możliwa jest także współpraca zapewniająca pełną poufność dokumentacji oraz utajnienie wynagrodzeń wobec pracowników. Powierzenie prowadzenia spraw pracowniczych firmie zewnętrznej jest rozwiązaniem, które pozwala się skupić prowadzącym przedsiębiorstwo, na meritum swojej działalności i skierować swoje zasoby osobowe tam, gdzie ich wykorzystanie będzie najefektywniejsze.

Nie mniej ważnym aspektem przekazania obsługi kadrowo-płacowej podmiotowi zewnętrznemu, jest również możliwość zwiększenia poziomu ochrony bezpieczeństwa i prawidłowości procesów naliczania wynagrodzeń, poprzez wybór podmiotu objętego ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności w zakresie świadczenia usług kadrowo-płacowych. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie takie nie jest obowiązkowe nawet dla biur rachunkowych często zajmujących się dodatkowo w tej dziedzinie obsługą swoich klientów.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego